Ceník ubytování pro rok 2024

TYP POKOJECENA LŮŽKO / NOC
jednolůžkový pokoj250,- Kč
dvoulůžkový pokoj220,- Kč
čtyřlůžkový pokoj200,- Kč
CENA ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC
Rodič (matka) s 1 dítětem10 000,- Kč / pokoj
Manželský pár – senioři11 000,- Kč / pokoj

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Uhrazené ubytování se při předčasném ukončení ubytování nevrací.

Měsíční nájemné je nutné platit celé v plné výši dopředu.

Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2022 čl. 7 města Karlovy Vary z 21.6.2022 je stanoven MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU ve výši 50 Kč za osobu a den. Předmětem poplatku je prvních 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů ubytování u každého ubytovaného (pokud je ubytovaný déle, poplatek se již nevybírá). Poplatníkem poplatku je ubytovaný, který v obci není trvale přihlášen.